ŽIVOT JE LIJEP 2015.

ŽIVOT JE LIJEP 2015.

fff ŽIVOT JE LIJEP Optimizam sadržan u izrečenom život je lijep želimo interpretirati fotografskom slikom. Pojedinac je danas dezorijentiran i obeshrabren zbog ekonomske situacije i sve većeg pritiska korporativnog kapitala. Takvog „obeznađenog“ pojedinca vrbuju sadržaji plasirani kroz medije koji nude