Tokom Tjedna fotografije mladih u lipnju 2016. održana je radionica

Radionicu je vodila Petra Mrša i evo njenog obrazloženja:

Kroz dvodnevnu radionicu polaznici su bili vođeni u formiranju serije fotografija koje čine dokumentarno-fikcijsku portret-priču.

Budući da se količina otvorenosti, povjerenja i direktne komunikacije između mladih smanjuje napretkom tehnologije, cilj radionice je bio potaknuti mlade da se međusobno upoznaju i u sigurnom, kreativnom okruženju pričaju o sebi, svojim vrlinama i slabostima, te sav taj sadržaj vide kao materijal za kreaciju.

Taj sadržaj poslužio je kao polazišna točka na koju je svatko mogao nadograditi svoje viđenje osobe koju je upoznao i nadodati elemente osobnosti koje mu se učine zanimljive u odnosu na izloženo.

Novo stečene informacije o osobi, mogli su ilustrirati nalaskom elemenata njihovih osobnosti/ priča u gradu ili pak putem slobodne interpretacije vezati stvari na koje nailaze hodajući kroz grad sa karakteristikama osobe koju su upoznali i koju portretiraju kroz dokumentarno- fikcijsku priču.

Polaznici su dobro reagirali, bili su otvoreni za međusobno upoznavanje i traganje za prikazom osobe kroz šetnju gradom. Svi su odlično baratali aparatom i izvršavali zadane zadatke. U vidu spretnosti slaganja priče, tj. ujednačene, smislene foto serije, bilo je razlika između polaznika. Neki su s lakoćom, u kratkom roku priveli zadatak kraju, dok  je nekima potrebno dodatno vrijeme da bi finalizirali predstavljanje svojih fotografija.

Sudionici radionice:  Roma Đurić, Nevena Miculinić, Mihaela Vukelić, Annadea Žužić, Marija Gebert, Luka Greblo, Lana Ulčar, Luka Lišanin, 
Ivana Bartošak, Marie Kinkela i Žana Bartošak 

 Ovo su završni radovi

KREATIVNI VIKEND 2016.